Japan | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark


Heiße Quellen / Solfatare Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Heiße Quellen / Solfatare

Gehe zum Bild (Nummer 12494)

Heiße Quellen / Solfatare Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Heiße Quellen / Solfatare

Gehe zum Bild (Nummer 12495)

Heiße Quellen (Onsen) / Solfatare Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Heiße Quellen (Onsen) / Solfatare

Gehe zum Bild (Nummer 12496)

Heiße Quellen / Solfatare Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Heiße Quellen / Solfatare

Gehe zum Bild (Nummer 12497)

Ashi-See: Piratenschiff Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Ashi-See: "Piratenschiff"

Gehe zum Bild (Nummer 12500)

Ashi-See: Torii des Hakone-Schreins Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Ashi-See: Torii des Hakone-Schreins

Gehe zum Bild (Nummer 12506)

Torii des Hakone-Schreins Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Torii des Hakone-Schreins

Gehe zum Bild (Nummer 12507)

Hakone-Schrein: Zettel mit Wünschen und Horoskopen Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

19.03.1995 | Fuji-Hakone-Izu-Nationalpark

Hakone-Schrein: Zettel mit Wünschen und Horoskopen

Gehe zum Bild (Nummer 12509)