Nkhotakota - Malawi


Keramikbrennofen Nkhotakota

13.08.2006 | Von Senga Bay nach Karonga

Keramikbrennofen

Gehe zum Bild (Nummer 31834)

Nkhotakota

13.08.2006 | Von Senga Bay nach Karonga

Gehe zum Bild (Nummer 31835)