Predjama - Slowenien


Höhlenburg Predjama

24.07.2005 | Slowenisches Istrien / Karst

Höhlenburg

| Predjamski Grad |

Gehe zum Bild (Nummer 29220)

Höhlenburg Predjama

24.07.2005 | Slowenisches Istrien / Karst

Höhlenburg

| Predjamski Grad |

Gehe zum Bild (Nummer 29221)