Saigon - Vietnam


Fruchtsaftladen Saigon

01.01.2002 | Saigon und Umgebung

Fruchtsaftladen

Gehe zum Bild (Nummer 22072)

Wiedervereinigungspalast Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Wiedervereinigungspalast

| Wiedervereinigungspalast |

Gehe zum Bild (Nummer 22060)

Wiedervereinigungspalast Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Wiedervereinigungspalast

| Wiedervereinigungspalast |

Gehe zum Bild (Nummer 22062)

Wiedervereinigungspalast Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Wiedervereinigungspalast

| Wiedervereinigungspalast |

Gehe zum Bild (Nummer 22068)

Saigon

29.12.2001 | Saigon und Umgebung

Gehe zum Bild (Nummer 22070)

Notre Dame-Kathedrale Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Notre Dame-Kathedrale

| Notre Dame-Kathedrale |

Gehe zum Bild (Nummer 22076)

Notre Dame-Kathedrale: Mittelschiff Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Notre Dame-Kathedrale: Mittelschiff

| Notre Dame-Kathedrale |

Gehe zum Bild (Nummer 22077)

Ho Chi Minh-Denkmal, dahinter das Rathaus Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Ho Chi Minh-Denkmal, dahinter das Rathaus

| Ho Chi Minh-Denkmal | Rathaus |

Gehe zum Bild (Nummer 22079)

Stadttheater Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Stadttheater

| Stadttheater |

Gehe zum Bild (Nummer 22080)

Siemens-Werbung am Saigon-Fluss Saigon

30.12.2001 | Saigon und Umgebung

Siemens-Werbung am Saigon-Fluss

| Saigon-Fluss |

Gehe zum Bild (Nummer 22083)