Hoi An - Vietnam


Thu Bon-Fluss Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

Thu Bon-Fluss

| Thu Bon-Fluss |

Gehe zum Bild (Nummer 21937)

Gänsetransport Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

Gänsetransport

Gehe zum Bild (Nummer 21938)

Japanische Brücke Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

Japanische Brücke

| Japanische Brücke |

Gehe zum Bild (Nummer 21940)

Versammlungshalle der Kanton-Chinesen Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

Versammlungshalle der Kanton-Chinesen

| Versammlungshalle der Kanton-Chinesen |

Gehe zum Bild (Nummer 21942)

Altes Haus von Quan Thang Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

Altes Haus von Quan Thang

| Altes Haus von Quan Thang |

Gehe zum Bild (Nummer 21946)

Altes Haus von Quan Thang: Küche Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

Altes Haus von Quan Thang: Küche

| Altes Haus von Quan Thang |

Gehe zum Bild (Nummer 21947)

Phuc Kien Versammlungshalle Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

Phuc Kien Versammlungshalle

| Phuc Kien Versammlungshalle |

Gehe zum Bild (Nummer 21949)

An Hoi-Fußgängerbrücke Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

An Hoi-Fußgängerbrücke

| An Hoi-Fußgängerbrücke |

Gehe zum Bild (Nummer 21951)

An Hoi-Fußgängerbrücke Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

An Hoi-Fußgängerbrücke

| An Hoi-Fußgängerbrücke |

Gehe zum Bild (Nummer 21952)

An Hoi-Fußgängerbrücke Hoi An

20.12.2001 | Hoi An / My Son

An Hoi-Fußgängerbrücke

| An Hoi-Fußgängerbrücke |

Gehe zum Bild (Nummer 21954)