Vereinigte Staaten von Amerika | Capitan


Smokey Bear Historical Park Capitan

14.04.2010 | New Mexico

Smokey Bear Historical Park

| Smokey Bear Historical Park |

Gehe zum Bild (Nummer 46625)

Smokey Bear Historical Park: Grabstätte von Smokey Bear Capitan

14.04.2010 | New Mexico

Smokey Bear Historical Park: Grabstätte von Smokey Bear

| Smokey Bear Historical Park |

Gehe zum Bild (Nummer 46626)

Smokey Bear Historical Park Capitan

14.04.2010 | New Mexico

Smokey Bear Historical Park

| Smokey Bear Historical Park |

Gehe zum Bild (Nummer 46627)